Vergoedingen 2014

Het vergoedingenoverzicht 2014 is te vinden onder het kopje Tarieven > Vergoedingen.

Voetreflex valt onder de alternatieve geneeswijzen en wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. De meeste verzekeringen vergoeden een bepaald bedrag of percentage per dag. Globaal zijn de vergoedingen hetzelfde gebleven als in 2013. Een aantal verzekeringen is overgestapt van volledige vergoeding naar een bepaald bedrag per dag. Slechts een heel enkele verzekering vergoed 100%. Altijd is er een maximum per jaar. IAK staat bekend om goede vergoedingen voor alternatieve zorg.

10 februari 2014