2015 Medische basiskennis

De zorgverzekeraars stellen hoe langer hoe hogere eisen aan therapeuten die in de Zorggids vermeld staan en wiens behandelingen zij vergoeden. Dit is om de veiligheid en de kwaliteit voor hun verzekerden te waarborgen. De eis is dat per januari 2017 alle ingeschreven therapeuten een opleiding medische basiskennis en psychosociale basiskennis op HBO niveau moeten hebben. Officieel voldoen wij als therapeuten daaraan, maar omdat er ook hogere eisen aan de opleidingen worden gesteld, moeten heel veel therapeuten die opleiding opnieuw doen. Ook ik. Binnenkort ga ik beginnen! Daarnaast blijven we bij- en nascholingen volgen.

2 februari 2015