Internationale Reflexzoneweek 2016 – MS

Van 19 tot 25 september 2016 vindt op wereldniveau de Internationale Week van de Reflexologie plaats. In deze week wordt aandacht geschonken aan één bepaald thema. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten, de VNRT, heeft voor 2016 het thema Multiple Sclerose (MS) gekozen.

Deze keuze is gebaseerd op diverse internationale onderzoeken die uitwijzen dat Reflexzonetherapie positief kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van MS-patiënten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij MS-patiënten verbetering optreedt met betrekking tot de blaasfunctie, dat symptomen van paraesthesieën (vervelende zenuwprikkelingen) afnemen en dat het algemeen gevoel van welbevinden toeneemt.

In samenwerking met de werkgroepen van de patiëntenverenigingen MS geven therapeuten van de VNRT in deze speciale week op diverse locaties in Nederland presentaties over Reflexzonetherapie. Aandacht wordt besteed aan: Wat is Reflexzonetherapie? Wat kun je er mee bereiken? Wat is de toegevoegde waarde voor een MS-patiënt?

De presentaties worden gevolgd door een korte ontspannende reflexzonebehandeling voor de aanwezigen door VNRT-therapeuten.

Op maandag 19 september van 9.30 tot 12.30 uur is er een bijeenkomst in buurthuis Kadans, St Jozefstraat 1, Best. Aanmelden en info bij Tini de Bresser: reflex@tinidebresser.nl of 06-20257214.

De VNRT vertrouwt erop verder bij te kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van MS-patiënten door middel van Reflexzonetherapie.

Ben je niet in de gelegenheid om de presentatie bij te wonen, maar wil je wel kennismaken met Reflexzonetherapie, neem dan contact met me op voor een vrijblijvende kennismakingsbehandeling. Of zoek een VNRT-reflexzonetherapeut in je omgeving, zie www.vnrt.nl.

15 september 2016