Vergoedingen 2017

Onder Tarieven > Vergoedingen kun je de link vinden naar het overzicht van de vergoedingen voor Reflexzonetherapie. Reflexzonetherapie valt onder natuurgeneeswijzen en wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket van je zorgverzekering. Neem zo nodig contact op met je eigen zorgverzekering.

Internationale Reflexzoneweek 2016 – MS

Van 19 tot 25 september 2016 vindt op wereldniveau de Internationale Week van de Reflexologie plaats. In deze week wordt aandacht geschonken aan één bepaald thema. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten, de VNRT, heeft voor 2016 het thema Multiple Sclerose (MS) gekozen. Deze keuze is gebaseerd op diverse internationale onderzoeken die uitwijzen dat Reflexzonetherapie […]

Vergoedingen 2016

Voetreflexzonetherapie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket van je zorgverzekering. Zie deze link voor de vergoedingen voor 2016 van de verschillende zorgverzekeraars: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie of informeer bij je zorgverzekering.

2015 Medische basiskennis

De zorgverzekeraars stellen hoe langer hoe hogere eisen aan therapeuten die in de Zorggids vermeld staan en wiens behandelingen zij vergoeden. Dit is om de veiligheid en de kwaliteit voor hun verzekerden te waarborgen. De eis is dat per januari 2017 alle ingeschreven therapeuten een opleiding medische basiskennis en psychosociale basiskennis op HBO niveau moeten […]

Internationale Reflexzoneweek 2014

Je hormonen in balans met reflexzonetherapie. Dit jaar staat de internationale reflexzoneweek van 22 – 27 september in het teken van hormonen. Hormonen zijn stofjes die je lichaam zelf aanmaakt en allerlei functies van je lichaam regelen en processen beïnvloeden. Het zijn boodschapperstoffen die door hormoonklieren worden aangemaakt en via de bloedbaan aan de doelcellen […]

Next Entries »